Wellness - lichaam - INFRAROODCABINE

Wat maakt dat deze infraroodcabine therapeutisch werkt?

Om fit te worden of te blijven, volstaat het om 1000 kcal extra te verbranden per week

ORAJA_beauty_&_wellness_therapeutische_infraroodcabine

Heilzame infraroodcabine

Alle infrarood is goed, maar hoe korter de golflengte, hoe groter de dieptewerking.  De grootste penetratie ligt juist op de grens tussen kort- en middengolvig infrarood.

De grootste dieptewerking in de huid ontstaat bij een golflengte in het infrarood A gebied.  Dit is een golflengte bereik tussen 780 tot 1400 nm.  Met een dieptewerking van ± 6 mm in de menselijke huid heeft deze warmtestraling een therapeutisch karakter.

Door gestimuleerde bloedcirculatie wordt de IR-warmte gelijkmatig verdeeld in het lichaam.  Enkel in dit infraroodsegment wordt een vooropgestelde dieptewerking bereikt die 40 à 50 maal groter is dan een straling met IR-C en tot 10 maal groter dan een straling met IR-B.

Een IR-straling werkt heilzaam.  Men heeft vastgesteld dat voor gewichtsafname de IR-A straling tussen 600 & 1000 nm het meest doeltreffend is.  En om van een optimaal effect aan gezondheidsbevorderende stralen te genieten, zijn de korte- en middengolvige IR-stralen (tot 3000 nm) zeer therapeutisch daar zij overeenkomen met lichaamseigen straling.

Waarom een therapeutische infraroodcabine zo goed voor je is, vind je hieronder.

Waarom is een infraroodcabine geen sauna?

De temperatuur in een IR-cabine is van weinig belang door de rechtstreekse dieptestraling in de huid en deze is meestal lager dan 55 graden, dus kan men een IR-cabine nooit sauna noemen.

IR-cabines ontwikkelen een warme, droge lucht.  Dit is vooral van groot belang voor mensen met reuma waarbij vocht de grootste vijand is. Een infrarood-warmtecabine verhoogt de lichaamstemperatuur met 0,6 tot 0,9° zodat virussen -die zoals bekend niet van hoge temperaturen houden- aangepakt worden en de strijd opgeven.

IR-stralen veroorzaken een dieptewarmte waardoor de huid en spierweefsels optimaal worden gestimuleerd om zo spierpijn of reumatische klachten kwijt te geraken.  En dit resultaat wordt moeilijk bereikt bij een klassieke sauna omdat hier meer op de opperhuid wordt ingewerkt.  Infraroodcabines werken ook met een lagere luchtvochtigheid.

Therapeutische effecten van infraroodwarmte

Elk lichaam straalt warmte uit d.m.v. IR-stralen.  Zo zendt ons lichaam stralen uit met een golflengte van 300 tot 5000 nm, maar onze handpalmen geven slechts 800 tot 1400 nm af.

De genezing door handoplegging die in China reeds 3000 jaar beoefend wordt, baseert zich op de genezingskracht van deze IR-golflengte.

Wetenschappers aanzien de IR-stralen met een golflengte van 760 tot 2500 nm als therapeutisch de meest effectieve.

Infrarood straling is volledig onschadelijk en heeft niets te maken met gevaarlijke stralingsvormen zoals bv. radioactiviteit of de UV-B straling die zonnebrand veroorzaakt.  Het is daarentegen een heilzame elektromagnetische straling die reeds tientallen jaren aangewend wordt in de geneeskunde.  Voorbeelden hiervan zijn:

 • de klassieke rode lamp (korte golf) op spierpijnen en om kneuzingen plaatselijk te behandelen
 • infrarood elementen die na operaties gebruikt worden om wondgenezing te versnellen en littekenweefselvorming te vermijden
 • de toestellen die aangewend worden om pasgeboren baby’s veilig een stimulerende en geborgen warmte te bezorgen.  
 • De ideale warming-up voor sportlui!  Door een diepe indringing in het lichaam ontstaat een opwarmingseffect diep in het spierweefsel en de inwendige organen. 
 • harttraining met conditie-effect.

  Het lichaam reageert hierop met een door de hypothalamus veroorzaakte stijging van zowel hart- en polsslag.  Deze inwerking op het hart zorgt voor een harttraining.

Medische onderzoeken bevestigen dat gebruik van een IR-warmtecabine een harttraining tot gevolg heeft.  Het lichaam wil zijn temperatuur doen zakken en daardoor wordt de hartslag verhoogd.  Gelijktijdig gaat ons lichaam al zijn mogelijke afkoelingssystemen in werking zetten en dikwijls speelt het zweten een belangrijke rol.  Voor de opbouw van 1 g zweet verbruikt ons lichaam 0.586 Kcal.

Zo kan een persoon met een gemiddelde conditie in een warmtecabine gemakkelijk een halve liter zweet afscheiden en daarbij 300 Kcal verbruiken.  Dit komt overeen met een inspanning gelijk aan een afstand lopen van 3,5 tot 5 km.

Een persoon met een aan de warmte gewende conditie kan gemakkelijk, zonder nadelige gevolgen, 600 tot 800 Kcal uitzweten.  Het verloren vocht kan gemakkelijk, door het drinken van water, teruggewonnen worden zonder daarom de verbruikte calorieën terug aan te vullen.

Een IR-warmtecabine kan alzo een centrale functie vervullen, zowel bij figuur bewustzijn als bij het trainen van de hartspier.

 • Deze infraroodcabine wordt tevens gebruikt in de behandeling van cellulite en gewichtsafname
 • Ze verhoogt de doorbloeding
 • verwijdert toxines
 • verbrandt overmatig vet
 • herstelt de vochthuishouding in de huid.  Onderzoek heeft aangetoond dat men zich niet moet afpeigeren om fit te worden of te blijven.  Het extra verbranden van 1000 Kcal per week is voldoende.  Hoe is niet belangrijk, zolang de calorieverbranding maar gestimuleerd wordt. (Berkleu Wellness Letter, october 1990)

Dr. Herman Aihara, een autoriteit op het gebied van macrobiotiek stelt in het tijdschrift “Macrobiotics today”:

“Als vet door zweet uitgescheiden wordt, neemt het zware metalen mee die niet door nieren en longen afgescheiden worden.  Deze uitscheiding van zware metalen gebeurt echter niet door het zweet uitgescheiden door conditietraining en evenmin door het zweet uitgescheiden door een traditionele sauna.  Zware metalen zijn voor ons giftig, en daarom is het belangrijk voor een goede gezondheid dat deze op regelmatige tijdstippen uit het lichaam afgevoerd worden.”

De grootste toxische aanwezigheid is in vet en cholesterine, zowel in onze voeding als in ons lichaam.

 • Deze IR-warmtecabine kan helpen om deze toxische stoffen af te voeren.  Men bereikt geen zichtbaar resultaat op korte termijn, maar we investeren in de toekomst.  Als we het zweet, in een IR-warmtecabine ontwikkeld, ontleden dan vinden we daarin 80 tot 85 % water en 15 tot 20 % aan toxische stoffen (cholesterine, zuren, natrium, ammoniak en andere zware metalen zoals lood, nikkel, zink, ijzer, calcium, kalium, sodium, magnesium, mangaan en cadmium) terug.

De penetrerende warmte van de IR-straling, in het bijzonder   IR-A warmte, zorgt in hoofdzaak voor een zuiverende transpiratie daar waar men bij een klassieke sauna kan spreken van een relaxerende transpiratie.

Let wel op: als je ziek bent of een ziekteverschijnsel hebt, kan je deze tekst niet als behandeling aanwenden.  Raadpleeg steeds jouw arts voor het gebruik van een IR-cabine, en dit tevens als jij medicatie neemt.  De combinatie van medicatie en IR-energie kan een bijkomende uitwerking of enige andere reactie veroorzaken.

Bij zwangerschap, infecties of de aanwezigheid van chirurgische implantaten, verzeker je er dan van dat jij voor de benutting van een IR-warmtecabine de toestemming van de behandelende geneesheer vraagt.

 

ORAJA_beauty_&_wellness_Infraroodcabine_licht
ORAJA_beauty_&_wellness_Infraroodcabine_in_werking
ORAJA_beauty_&_wellness_Infraroodcabine
ORAJA_beauty_&_wellness_Infraroodcabine_model